Ngo-partners

Krachten bundelen voor een duurzame benadering

Wij beschouwen het als onze taak om de ontwikkeling van duurzame producten te stimuleren door te bemiddelen tussen de verschillende stakeholders in de waardeketen – van boer tot bord. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een continu proces is. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied dan ook nauwgezet en nemen deze waar mogelijk over.

Hoewel onze invloed op de waardeketen als geheel beperkt is, zetten we ons in om onze huidige stroom producten duurzamer maken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Rainforest Alliance en Solidaridad en steunen we hun initiatieven.

Rainforest Alliance bevordert een duurzame toekomst voor rundvee- houderij

RAINFOREST ALLIANCE: Duurzaamheidspartner sinds 2012
Rainforest Alliance werkt al sinds 1987 samen met bedrijven, landbouw- en bosbouwgemeenschappen, wetenschappers en overheidsinstanties aan op marktwerking gebaseerde oplossingen voor de grootste ecologische en sociale problemen ter wereld. 

De organisatie bevordert een duurzame toekomst voor de rundveehouderij, waarin veehouders, arbeiders en lokale gemeenschappen in harmonie met de omgeving kunnen leven en werken. Samen met andere NGO’s werkt Rainforest Alliance binnen het netwerk voor duurzame landbouw (Sustainable Agriculture Network, SAN) aan een nieuwe inrichting van de veehouderij: sociaal en wettelijk verantwoord en vrij van ontbossing.

Meer informatie? Ga naar www.rainforest-alliance.org

Solidaridad: Duurzaamheidspartner sinds 2009

Solidaridad zet zich in voor een duurzame toeleveringsketen, van producent tot consument. Op deze wijze kunnen producenten in ontwikkelingslanden een betere prijs krijgen voor betere producten en wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien.

Meer informatie? Ga naar www.solidaridadnetwork.org

Discover more about Zandbergen World’s Finest Meat