Duurzaamheid

Dierenwelzijn

Ons doel bij Zandbergen World’s Finest Meat is om voedsel te bieden dat niet alleen veilig is maar ook bevredigend. Ook is het voor ons van cruciaal belang om verantwoord te handelen. Om te garanderen dat de dieren onder optimale omstandigheden en volgens de hoogste normen gehouden worden, brengen onze lokale vertegenwoordigers, veeartsen en dierenwelzijnspecialisten regelmatig een bezoek aan de boeren en leveranciers.We houden ons aan alle nationale en internationale regelgeving inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

Voor geweldig voedsel is goede zorg nodig

Goed eten begint bij goede en gedreven mensen. De relatie met onze partners vormt het fundament van onze onderneming. We zijn er trots op om uitsluitend met grote, toonaangevende bedrijven over de hele wereld samen te werken. In sommige gevallen houdt die samenwerking al decennia of zelfs generaties lang succesvol stand. We vertrouwen op onze partners en werken nauw samen om gezonde dieren op te leveren die goed zijn behandeld en die gefokt zijn met behulp van moderne en bewezen dierverzorgingspraktijken.

Milieu

We hebben een duidelijke filosofie over onze rol bij het creëren van een duurzame omgeving voor huidige en toekomstige generaties. In al ons doen en laten houden we ons aan een aantal waarden, zoals respect voor familie, werk, gebruiken, cultuur en religie – van iedereen waar ook ter wereld. We zorgen er bovendien voor dat we voldoen aan de behoeften van de dieren en de weides waarop ze leven; zij zijn immers ons levensonderhoud en onze nalatenschap.

‘Kwaliteitsvlees begint op de boerderij’

De Global Roundtable for Sustainable Beef

De Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) is een wereldwijd, multi-stakeholderinitiatief dat zich inzet voor verduurzaming van de waardeketen van de wereldwijde rundvleesindustrie door middel van leiderschap, wetenschap en betrokkenheid van, en samenwerking met, belanghebbenden. GRSB heeft een wereld voor ogen waarin alle onderdelen van de rundvlees-waardeketen milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord én economisch haalbaar zijn.

‘Zandbergen is een van de eerste partners van de GRSB’

Zonnepanelen leveren stroom voor Frigomundo coldstore

‘Het wordt steeds urgenter om naar een co2-neutrale productieketen toe te werken. Door de opslag duurzamer te maken, kunnen we de milieueffecten van de gehele productieketen positief beïnvloeden.’

We hebben onze opslagfaciliteit duurzamer gemaakt door een ongekend groot energiesysteem te installeren op het dak: 5.800 zonnepanelen op een oppervlakte van 10.500m². Hierdoor kunnen we de milieueffecten van de gehele productieketen positief beïnvloeden.

'Door de opslag duurzamer te maken, kunnen we de milieueffecten van de gehele productieketen positief beïnvloeden.’

Het systeem heeft een capaciteit van 1.577 MWp en produceert jaarlijks 1.388 MWh. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse energiebehoefte van driehonderd 4-persoonshuishoudens, ofwel een aanzienlijke reductie van de ecologische voetafdruk met 950 ton per jaar. Frigomundo heeft een energieverbruik van ongeveer 2.915 MWh per jaar en de zonnepanelen voorzien in ongeveer 50% daarvan. Als de koelsystemen niet actief zijn, vloeit de overtollige groene stroom terug naar het lokale elektriciteitsnet.

We zijn ervan overtuigd dat onze duurzame benadering onze concurrentiepositie verbetert en klanten aantrekt die onze duurzame toekomstvisie delen.

Verduurzaming van dagelijkse activiteiten

Sinds we in 2012 begonnen met de modernisering van onze installaties (koelapparatuur, laders en isolatie) hebben we ons energieverbruik met ten minste 25% verminderd.

Onze duurzaamheidsvisie wordt ook in de dagelijkse praktijk geïntegreerd, bijvoorbeeld door LED-verlichting en FSC-gecertificeerd papier en hout te gebruiken. Naast zonnepanelen maakt de Frigomundo-faciliteit gebruik van een modern, energie-efficiënt cascade koel-/vriesinstallatie op basis van ammoniak en koolzuurgas (CO2). De restwarmte wordt gebruikt voor de vloerverwarming van de koelcellen. Dubbele deursystemen en isolatiesluizen zorgen ervoor dat het wegstromen van koude lucht uit de koel- en vriesruimtes tot een minimum wordt beperkt.

‘Sinds 2012 hebben we ons energieverbruik met tenminste 25% verminderd.’

Werkvloer

Elk teamlid speelt een belangrijke rol in ons succes als bedrijf. We dagen onze medewerkers dan ook uit om hun opleiding, vaardigheden en inzichten in te zetten om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Bescherming en eerbiediging van mensenrechten is daarbij vanzelfsprekend. Alle deelnemers in de rundvlees-waardeketen spelen een belangrijke rol binnen hun gemeenschap ten aanzien van het bevorderen van cultuur, erfgoed, werkgelegenheid, landrechten en gezondheid. We zetten ons in om een team medewerkers samen te stellen met uiteenlopende achtergronden die allemaal beschikken over vaardigheden, talenten, ambities en een uitstekende werkhouding.

Tevreden medewerkers geven het beste resultaat

En omdat al deze gemotiveerde, hardwerkende teamleden essentieel zijn voor ons succes verdienen zij ook een billijke beloning. Bij Zandbergen World’s Finest Meat bieden we medewerkers concurrerende arbeidsvoorwaarden omdat we hun inzet waarderen en we ons als aantrekkelijk werkgever willen presenteren.

Hoewel we vandaag een van de grootste Europese importeurs van voedingsmiddelen zijn, zijn we niet vergeten waar het ooit mee begonnen is. Meer dan 90 jaar geleden begon Zandbergen als een kleine slagerij in Leiden. Nog altijd houden we vast aan onze kernwaarden uit de begintijd en tegelijkertijd staan we open voor nieuwe innovaties en technologieën. Ontdek de voordelen van een groot, internationaal georiënteerd bedrijf met de warme sfeer van een klein familiebedrijf.

‘Het begon allemaal met een kleine slagerij.’

Behoud van natuurlijke hulpbronnen

De waardeketen van de wereldwijde rundvleesindustrie maakt verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan een gezond ecosysteem. Dit principe is gebaseerd op het concept dat je de processen die zich afspelen in een ecosysteem kunt aansturen met behulp van bedrijfspraktijken die zijn opgezet om in de gehele rundvleesproductie een gezond ecosysteem te ondersteunen en zo nodig te herstellen. Deze bedrijfspraktijken vergroten de biodiversiteit en bieden ‘ecosysteemdiensten’ zoals aanvulling, filtratie en besparing/opslag van water; dat draagt weer bij aan een gezonde bodemgesteldheid en een veerkrachtiger ecosysteem, zodat het bijvoorbeeld beter kan herstellen van extreme klimaatverschijnselen en weersomstandigheden. Dit vereist een voortdurende verbetering van alle maatstaven, en daarbij speelt de Global Roundtable for Sustainable Beef een belangrijke rol. Uiteraard is naleving van alle lokale, nationale en internationale regelgeving met betrekking tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen een vereiste.

We doen wat we beloven. Aan de basis van het duurzaamheidsprogramma op onze boerderijen in Brazilië ligt de optimalisatie van het bodem- en waterbeheer. Door het gebruik van moderne technologieën kunnen we ook droge en dorre bodems bewerken en aldus verdere bodemerosie en -aantasting voorkomen. Om de biodiversiteit en het ecosysteem te behouden zien wij erop toe dat op elke boerderij minimaal 20% van het land uit ongerept natuurlijk bos blijft bestaan.

Minimaal 20% van de grond blijft ongerept natuurlijk bos

Sociale verantwoordelijkheid

Op de huidige wereldmarkt wordt de toeleveringsketen steeds complexer. Daarom is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om beter zicht te krijgen op hun productieproces en de toeleveringsketen waar mogelijk verder te verbeteren. Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) stelt bedrijven al sinds 2003 in staat om doelgericht te handelen (‘Trade with Purpose’) door de sociale prestaties, zoals arbeidsomstandigheden, in hun toeleveringsketen te verbeteren.

Amfori BSCI is een ontwikkelingsgericht sociale initiatief dat ruim 2000 bedrijven verenigt  en heeft betrekking op alle sectoren en landen van herkomst. We hebben de criteria die zijn vastgelegd in de gedragscode van Amfori BSCI in onze bedrijfsactiviteiten geïntegreerd. Meer informatie over Amfori BCSI is te vinden op: http://www.amfori.org/

Zo zijn er bijvoorbeeld in het kader van onze investeringen in de Braziliaanse boerderijen nieuwe woningen gebouwd voor de boeren en hun gezinnen – een verbetering van de algemene levensstandaard en de onderwijskansen van de boeren en hun kinderen.

Discover more about Zandbergen World’s Finest Meat