Ondernemingen

Frigomundo Coldstore

Frigomundo Coldstore is hét logistieke centrum voor bevroren en gekoelde voedingsproducten en producten op omgevingstemperatuur. De onderneming stelt zich ten doel al uw logistieke activiteiten te beheren en besteedt de grootste zorg aan de opslag van uw goederen. Frigomundo is uitstekend bereikbaar dankzij haar strategische locatie nabij de haven van Rotterdam, Luchthaven Schiphol en belangrijke autosnelwegen.

We zijn ervan overtuigd dat onze duurzame benadering onze concurrentiepositie verbetert

In mei 2017 is Frigomundo een grootschalig duurzaam energieproject gestart, waaronder het grootste systeem van zonnepanelen voor koudeopslag in Nederland. Het wordt steeds urgenter om naar een CO2-neutrale productieketen toe te werken, en door de opslag duurzamer te maken heeft de onderneming een positieve invloed op de milieueffecten van de hele keten.

Het systeem heeft een capaciteit van 1.577 MWp en produceert jaarlijks 1.388 MWh. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse energiebehoefte van driehonderd 4-persoonshuishoudens, ofwel een aanzienlijke reductie van de ecologische voetafdruk met 950 ton per jaar. Frigomundo heeft een energieverbruik van ongeveer 2.915 MWh per jaar en de zonnepanelen voorzien in ongeveer 50% daarvan. Als de koelsystemen niet actief zijn, vloeit de overtollige groene stroom terug naar het lokale elektriciteitsnet. We zijn ervan overtuigd dat onze duurzame benadering onze concurrentiepositie verbetert en klanten aantrekt die onze duurzame toekomstvisie delen.

TMT Taurus Meat-Trading GMBH

TMT Taurus Meat-Trading is opgericht in 1995 en is sinds 2010 een volledige dochteronderneming van Zandbergen World’s Finest Meat. De onderneming is een erkend specialist van vlees geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland dat onder de merknamen Silver Fern Farms en Lanz (Crusader) op de markt wordt gebracht. Tevens importeert TMT Taurus rundvlees uit Noord- en Zuid-Amerika. Een speciaal team richt zich op het leveren van vlees – lams-, schapen-, rund- en varkensvlees, gevogelte en wild (zoals hert) – dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Tussen TMT Taurus Meat-Trading en moedermaatschappij Zandbergen bestaat een sterke synergie. De directie van TMT Taurus Meat-Trading GmbH bestaat uit Ingo Rischer, Ton Zandbergen en Adriaan Figee.

Kijk voor meer informatie over TMT Taurus op: www.tmt-taurus.de.

Tussen TMT Taurus Meat-Trading en moedermaatschappij Zandbergen bestaat een sterke synergie

Zandbergen Brasil / Corex

Sinds we vele jaren geleden begonnen zijn met de import van Braziliaans rundvlees, hebben we een sterke band van wederzijds respect en vriendschap opgebouwd met onze Braziliaanse leveranciers. We brengen regelmatig een bezoek aan het land en gaan ook langs bij de boerderijen en slachthuizen van onze leveranciers. We raakten onder de indruk raakten van het land, de mensen en de mogelijkheden en besloten te investeren in de lokale agro-industrie.

Daartoe hebben we Corex Foods opgericht, een Braziliaanse handelsmaatschappij met belangen in diverse landbouwbedrijven in Pantanal in de deelstaat Mato Grosso do Sul.

Aan de basis van het duurzaamheidsprogramma op onze boerderijen in Brazilië ligt de optimalisatie van bodem- en waterbeheer. Door het gebruik van moderne technologieën kunnen we ook droge en dorre bodems bewerken en zo verdere bodemerosie en -aantasting voorkomen. Om de biodiversiteit en het ecosysteem te behouden zien wij erop toe dat op elke boerderij minimaal 20% van het land uit ongerept natuurlijk bos blijft bestaan. De eerste periode grazen de runderen vrij op Braziliaanse weidegronden waar ze zich voeden met natuurlijke grassen. We maken op onze boerderijen ook gebruik van moderne technologieën om een hoge kwaliteitsnorm in stand te houden en de kuddes te kunnen traceren. Dankzij dit fokprogramma voldoet het vee bovendien aan de eisen van de Europese Unie ten aanzien van controle, voedselveiligheid en traceerbaarheid.In het kader van onze investeringen in de Braziliaanse boerderijen zijn er nieuwe woningen gebouwd voor de boeren en hun gezinnen – een verbetering van de algemene levensstandaard en de onderwijskansen van de boeren en hun kinderen.

Wereldwijd hebben slechts zes veehouderijen het Rainforest Alliance Certified™-keurmerk

Twee van onze landbouwbedrijven in Brazilië voldoen aan de strenge eisen van het netwerk voor duurzame landbouw (Sustainable Agriculture Network, SAN) waar de Rainforest Alliance-certificering op gebaseerd is. De SAN-norm voor rundvee omvat veeteeltmethoden die zijn ontworpen om de lokale systemen, de werknemers en hun gemeenschap en het welzijn van dieren te beschermen. Boerderijen die aan de strenge criteria van deze norm voldoen verkrijgen het Rainforest Alliance Certified™-keurmerk. De volgende principes illustreren onze alomvattende benadering van verantwoorde veehouderij:

– Geïntegreerde veehouderij
– Duurzaam begrazings- en weidebeheer
– Dierenwelzijn
– Reductie van ecologische voetafdruk
– Bijkomende milieueisen zoals vrij van ontbossing.

Wereldwijd hebben slechts zes veehouderijen het Rainforest Alliance Certified™-keurmerk.

Dutch Meat Packing District

Om onze productieactiviteiten verder te kunnen uitbreiden bouwen we naast ons hoofdkantoor een nieuwe productiefaciliteit: het ‘Dutch Meat Packing District’. Naar verwachting opent de faciliteit haar deuren in het tweede halfjaar van 2019.

Discover more about Zandbergen World’s Finest Meat